مصاحبه در مورد مسابقه ملی جوان کربلا
43 بازدید
موضوع: علوم حدیث
مصاحبه کننده : خبرگزاری کتاب ایران
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : سایت خبر کزاری کتاب ایران
تعداد شرکت کننده : 0

http://www.maedeh.org/index.php/component/content/article/33-1390-09-09-18-25-23/78-1390-09-24-21-09-19

برای مشاهده مصاحبه به این آدرس بروید